The New City Of "HashtGerd"


کلانشهر ها و شهرک های اطراف شهر های بزرگ به خصوص شهر تهران اکثرا در محیط هایی قرار گرفته و در حال گسترش هستند که از نظر موقعیت جغرافیایی مسیر های بین شهری،بیابانی و تقریبا نامناسب قرار گرفته اند و تقریبا تمامی زمین های خالی و محیط های نسبتاً بکر اطراف کلان شهر ها توسط انسان در حال احاطه شدن هستند. این مجموعه یک سفر ساده و صادق به دل تحوالت در حاشیه شهر جدید هشتگرد است، جایی که زمین و زندگی همزمان در کنار هم تغییر می کنند.


<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">تعدادی سنگ بزرگ نتراشیده و خام ،اطراف دانشگاه پیام نور شهر جدید هشتگرد</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">پروژه کارکنان دادگشتری استان البرز، خاک برداری و آماده سازی برای جدول سازی</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">پروژه کارکنان دادگشتری استان البرز،جدول کشی و صاف کردن زمین برای ساخت خیابان و جاده</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">ساختمان های پراکنده نزدیکی کوشک زر</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">خیابان ناصر خسرو،نزدیکی پروژه نهضت ملی فهندژ،دیوار کشی و مشخص سازی ناحیه ملک</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">انباشت نخاله ها در حاشیه محیط مسکونی</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">ساخت بلوار مسیر اصلی ،حاشه پروژه جدید بتاجا</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">آسفالت کردن بلوار مسیر اصلی ،حاشه پروژه جدید بتاجا</span></h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">میدان شهدای فشند</h4>
<p style="font-family: BBadr;text-align: center;"><strong>تقاطع بلوار شورا و جاده قدیم فشند،جنب شهرک ویلایی مشاهیر</strong></p>
<h4 style="font-family: BBadr; text-align: center;">پروژه 525 واحدی کازیوه مهستان</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">تقاطع خیابان ورودی قدیم شهر جدید هشتگرد و خیابان بدون نام، جنب مال بدون نام</h4>
<h4 style="font-family: BBadr;text-align: center;">&nbsp;تقاطع بلوار امیرکبیر ، خیابان فاخر نمای پروژه مسکونی هسا&nbsp;</h4>
<h4 style="font-family: BBadr; text-align: center;">پروژه تامین اجتماعی،بلوار امیر کبیر</h4>
<h4 style="text-align: center;"><span style="font-family: BBadr; font-size: 12pt;">میدان بدون نام،تقاطع بلوار رسول اکرم و امیرکبیر</span></h4>

Powered by WideFolio